Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Makbuz hesaplama şeklini seçtikten sonra hesaplama için sizden istenen gerekli bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında serbest meslek makbuzu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın serbest meslek makbuzu hesaplama aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz.
Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Net tutar, stopaj hariç olan tutardır. Brüt tutar ise net tutara stopajın dahil edilmesiyle elde edilen tutardır.
  1. Örn. 2750,25
Sitene Ekle

Serbest meslek nedir?

Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

Serbest meslek makbuzu nedir?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.

Serbest meslek makbuzu düzenlemek için ne yapılmalıdır?

Öncelikle vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti açtırmalısınız ve ardından maliye ile anlaşmalı bir matbaada serbest meslek makbuzları (SMM) bastırmalısınız. Verdiğiniz hizmetler karşılığında bu makbuzları doldurup müşterinize vermeli ve karşılığında hizmet bedelinizi tahsil etmelisiniz.

Serbest meslek makbuzunda hangi bilgiler bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu'nun 237. maddesinde serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir. Serbest meslek makbuzlarında makbuzu verenin adı, soyadı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin adı, soyadı veya ünvanı ve adresi; tahsil edilen para tutarı ile bu tutarın alındığı tarih yazılı olmalıdır. Bununla birlikte makbuzda, yapılan hizmetlerin tanımı ve her bir hizmetin tutarı ayrı ayrı yazılır. Toplanan hizmet tutarları brüt kısmına yazılır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı tüzel kişiler için %20, gerçek kişiler içinse %0'dır. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek tahsil edilecek ücret hesaplanır.

Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu, SMM hesaplama sonucunda elde edilen tutarlar ile yukarıda açıklanan şekilde doldurulduktan sonra bu makbuzlar serbest meslek erbabı (serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler) tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir ve tarih sırasına göre kesilmelidir. Sıra numarası ve tarihlere dikkat edilmeli, hatalı doldurulan makbuz, koçana zımbalanarak üzerine iptal yazılmalıdır.

Stopaj oranı nedir?

Serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi stopaj oranı tüzel kişiler için %20, gerçek kişiler içinse %0'dır.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama ile İlgili Hesaplamalar

dpx