Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Aşağıdaki makbuz hesaplama aracında işlem türünü seçtikten sonra istenen gerekli bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Net ücret, brüt ücretten gelir vergisi stopajının çıkarılmasıyla elde edilen ücrettir. Toplam ücret ise, brüt ücrete KDV eklenmesiyle elde edilen ücrettir.
  1. Örn. 2750,25

Serbest meslek makbuzu nedir?

Avukat, doktor vb. bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışan serbest meslek erbabının ticari faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği bir belgedir. Bu belge, ilgili ticari faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini göstermektedir.

Makbuz düzenlemek için ne yapılmalıdır?

Öncelikle vergi dairesinden mükellefiyet açtırılmalı ve ardından maliye ile anlaşmalı bir matbaada serbest meslek makbuzları (SMM) bastırılmalıdır. Verlen hizmetler karşılığında bu belgeler doldurulup müşteriye verilmeli ve karşılığında hizmet bedeli tahsil edilmelidir.

Makbuzda hangi bilgiler bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu'nun 237. maddesinde bu belgelerde bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir. Hizmeti verenin adı, soyadı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin adı, soyadı veya ünvanı ve adresi; tahsil edilen para tutarı ile bu tutarın alındığı tarih yazılı olmalıdır. Bununla birlikte, yapılan hizmetlerin tanımı ve her bir hizmetin tutarı ayrı ayrı yazılır. Toplanan hizmet tutarları brüt kısmına yazılır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı tüzel kişiler için %20, gerçek kişiler içinse %0'dır. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek tahsil edilecek ücret hesaplanır.

Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

SMM hesaplama sonucunda elde edilen tutarlar ile yukarıda açıklanan şekilde doldurulduktan sonra bu belgeler hizmeti veren kişi (avukat, doktor, diş hekimi vb. kişiler) tarafından imzalanır. Seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir ve tarih sırasına göre kesilmelidir. Sıra numarası ve tarihlere dikkat edilmelidir. Hatalı doldurulan belgeler, koçana zımbalanarak üzerine iptal yazılmalıdır.

Stopaj oranı nedir?

Serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi stopaj oranı tüzel kişiler için %20, gerçek kişiler içinse %0'dır.